безжични системи за повикване на персонал * болнична сигнализация * интерком решения

За контакти и оферти: +359 2 8164910; [email protected]

КЪДЕ СЕ ПОЛЗВА

БЪРЗА И ДИСКРЕТНА ВРЪЗКА НАВСЯКЪДЕ!

 • ПРЕДИМСТВА:
  Съкратени разходи за персонал, спестяване на време и атрактивно обслужване на вашите клиенти
 • В ЗАВЕДЕНИЯ:
  Елегантен начин за комуникация между сервитьори и клиенти, сервитьори и кухненски и мениджърски персонал. Спестява време и клиентите се обслужват много по-бързо и ефективно.
 • В БОЛНИЧНИ ИНСТИТУЦИИ:
  Улеснява и оптимизира контактите между пациенти, посетители и болничен персонал.
 • В ХОТЕЛИ, ЛОБИТА:
  Новопристигналите клиенти лесно сигнализират на обслужаващия персонал
 • МАГАЗИНИ, СКЛАДОВЕ, ПАРКИНГИ:
  Спешното откриване на конкретен служител се извършва максимално бързо

КАК РАБОТИ?

АБСОЛЮТНО БЕЗЖИЧНО!

 • Клиентът сигнализира с натискането на клавиш от предавателя на масата, а полученият безжичен сигнал се приема от устройството-приемник на сервитьора, визуализира се върху дисплей и дори може да се препраща към устройства на мениджърския персонал и billing-системата.
 • Бутонът-предавател може да е с един или няколко клавиша (например за искане на сметка или просто за повикване). Сервитьорът вижда на своя дисплей съответния номер на бутона и знае точно от коя маса го търсят. При бутоните с множество клавиши, освен номера на масата – сервитьорът вижда и символа на съответния клавиш и така знае и точно защо го търсят. Така в случай че клиентите изискат сметката си – може да им я приготви предварително.
 • Към един часовник-приемник могат да се асоциират до десетки различни бутони с обхват до 200 метра на открито. Часовникът може да сигнализира със звуков сигнал, с вибрация или и с двете едновременно, като съхранява в паметта си последните 10 повиквания.

УСТРОЙСТВА

433 MHz АКСЕСОАРИ:

 • ПРЕДАВАЩИ УСТРОЙСТВА:
  • Безжични бутони
  • Гласови устройства (за комуникация в стил домофон, когато се налагат уточнения)
 • ПРИЕМАЩИ УСТРОЙСТВА:
  • Часовници тип “пейджър”
  • Безжични дисплеи за визуализация на повиквания
  • Безжични клавиатури с възможност за обратна връзка към клиента чрез пейджъри
  • Устройства за светлинна сигнализация
  • Усилватели на безжичен сигнал
  • Гласови приемащи устройства (за комуникация в стил домофон, или изпращане на спешни съобщения до много точки едновременно)

видео демонстрации:

ДЕМО 1:
БУТОНИ, ЧАСОВНИК и LED дисплей

Клиентът натиска клавиш от безжичния бутон и информацията за съответния бутон (номер маса, стая) се визуализира върху часовника пейджър на сервитьора и/или върху LED екрана.
При бутони с повече клавиши се показва и типа на повикването за дадения клавиш

Пускане на видеото
ДЕМО 2:
ВРЪЗКА С РЕСТОРАНТьорска система

Посредством безжичен шлюз (W810 gateway), сигналите от бутоните могат да бъдат препредавани и към система за управление на повикванията (в случая W920 Android екран със специализиран софтуер) и да бъдат подложени на допълнителен анализ от ръководния персонал

Пускане на видеото
ДЕМО 3:
БУТОНИ, и ГОЛЯМ LED дисплей СЪС звук

В помещения, където работят много хора и е по-шумно от нормалното, визуализацията на повикванията може да се улесни с показване върху по-голям екран и звуково известяване.
Y128E дисплеят ясно показва едновременно 3 сигнала от бутони на ширина от 50 см

Пускане на видеото
ДЕМО 4:
безжична интерком система

Състои се от един централен концентратор (TR608) с дисплей, който се свързва безжично с до 200 клиентски подстанции TR710 и осигурява комуникация до всяка от тях поотделно и масово известяване на всички едновременно. 
Поддържа обхват от 1000 метра

Пускане на видеото
ДЕМО 5:
известяване за медицински персонал

Системата за безжично известяване в заведенията може да се адаптира и за  други цели, вкл. медицински институции.
Налични са и продукти специално за такава цел като трицветната лампа със звук, която е показана в това видео

Пускане на видеото