НОВО: Система за безжично известяване със софтуер

4,450.00 лв.

Готова система за безжично известяване – българска разработка на buton.bg!

Включва хардуерни компоненти и софтуер за конфигуриране, контрол и справки на български език (с поддръжка на произволна локализация).

Приложения:

 • производствени предприятия
 • медицински/ветеринарни заведения
 • заведения за обществено хранене

Базирана на едноплатков мини-компютър с RF433 приемник/предавател в съчетание с необходимите:

*Системата включва едноплатков компютър, софтуер, приемник и предавател. Всички останали компоненти (бутони, пейджъри и др.) се закупуват отделно и не са включени в посочената цена.

Как работи:

 • Операторът (клиентът/пациентът) натиска клавиш от безжичен бутон за съответния тип заявка
 • Системата го регистрира, известява съответния техник/техници (сервитьори, лекари) с пейджър и (по желание) запалва потвърждаваща безжична лампа
 • Техникът обслужва сигнала регистрирайки се със своя RFID таг
 • Мениджърският персонал получава детайлизирана справка за времената на реакция/обслужване, типовете заявки и предприема стъпки за оптимизация на процесите, където е необходимо

Предимства:

 • Спестява много време и усилия – всяко известено лице знае ТОЧНО ЗА КАКЪВ ВИД съдействие го търсят (например, един лекар моментално разбира в кой кабинет и за каква манипулация е повикан без значение на кой етаж е, спестявайки време в уточняващи въпроси и излишни разходки)
 • Универсално приложение – може да се ползва в производството, медицината, заведения за хранене и др
 • Мащабируема – позволява комбиниране с необходимия брой контролери, безжични бутони/пейджъри според мащаба на конкретната инсталация. Възможно е една система да функционира дори с работни места в географски отдалечени локации
 • Анализ на поведението на обслужващия персонал, вкл. времената за реакция и обслужване на съответните сигнали чрез персонални RFID тагове
 • Сигнализация – чрез сигнални лампи/сирени, часовници-пейджъри и софтуерно с dashboard подходящ за големи дисплеи
 • Детайлна настройка на повикванията – позволява много подробни сценарии за това какви типове повиквания към кои лица от обслужващия персонал да бъдат изпратени
Компоненти на системата:

Безжичен бутон с 4 клавиша и RFID идентификация
Позволява повикване за 3 типа дейност + 1 клавиш за отказ от повикване. Допълнително, позволява идентификация на обслужващия персонал посредством RFID четец. Инсталира се в мястото на повикването (производствена машина, маса в ресторант, манипулационна в клиника)
Безжичен бутон с 1, 2, 3, 4 или 5 клавиша
Позволяват повикването да се осъществява за повече от 3 типа дейности
Часовник-пейджър
Използва се за известяване на обслужващия персонал (техник, сервитьор, лекар). Предоставя информация за източника и типа на повикването. Удобен и лек за носене под формата на часовник за китката. Сигнализира със звук и/или вибрация. Съхранява списък на повикванията.
Сигнална лампа в 3 цвята
Позволява на лицето извършило повикването да получи обратно потвърждение, че то е регистрирано в системата. Свети в зелено, жълто и червено
Контролер на системата
Миниатюрен платков компютър с RF433 приемник и предавател, които се свързват към него през USB порт. При необходимост (отдалечени от обхвата на приемника/предавателя работни места), системата може да се разширява с неограничен брой контролери, които работят в синхрон.
Управляващ софтуер
Уеб базиран, работи с всеки стандартен браузър. Предварително инсталиран в контролера. Използва се за настройка на всички параметри на известяването и за сдвояване на безжичните бутони, лампи и пейджъри. Предоставя табло (dashboard) в режим на живо за удобен мониторинг, както и справки за регистрираните събития с подробно филтриране.